DANH MỤC GÓI VẮC XIN (GÓI 0-12 THÁNG VÀ GÓI 0-24 THÁNG)
Áp Dụng Từ Ngày 17/08/2019
 

Gói vắc xin Hexaxim-Rotarix

STT PHÒNG BỆNH TÊN VẮC XIN NƯỚC SẢN XUẤT GÓI 0-12 THÁNG GÓI 0-24 THÁNG
(GÓI 1) (GÓI 2)
1 Tiêu chảy do rota virus Rotarix GSK/Bỉ 2 2
2 Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB, Viêm gan B (6 in 1) Hexaxim Sanofi/Pháp 3 4
3 Hội chứng nhiễm trùng, Viêm màng não, Viêm phổi, Nhiễm khuẩn huyết, Viêm tai giữa do phế cầu Synflorix GSK/Bỉ 4 4
4 Cúm Vaxigrip 0,25m Sanofi/Pháp 2 3
5 Sởi Mvvac Polyvac/Việt Nam 1 1
6 Sởi - Quai bị - Rubella MMR-II MSD/Mỹ 1 1
7 Viêm màng não do mô cầu tuýp B và C VA Mengoc BC Finlay/Cuba 2 2
8 Thủy đậu Varivax MSD/Mỹ 1 2
9 Viêm não Nhật Bản Imojev Sanofi/Thái Lan 1 2
10 Viêm gan A Avaxim Sanofi/Pháp   2
11 Thương hàn Typhim Vi Sanofi/Pháp   1
Tổng số (liều) 17 24
Giá gói (VNĐ) Liên hệ Liên hệ

 

Gói vắc xin Hexaxim-Rotateq

STT PHÒNG BỆNH TÊN VẮC XIN NƯỚC SẢN XUẤT GÓI 0-12 THÁNG GÓI 0-24 THÁNG
(GÓI 1) (GÓI 2)
1 Tiêu chảy do rota virus Rotateq MSD/Mỹ 3 3
2 Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB, Viêm gan B Hexaxim Sanofi/Pháp 3 4
3 Hội chứng nhiễm trùng, Viêm màng não, Viêm phổi, Nhiễm khuẩn huyết, Viêm tai giữa do phế cầu Synflorix GSK/Bỉ 4 4
4 Cúm Vaxigrip 0,25m Sanofi/Pháp 2 3
5 Sởi Mvvac Polyvac/Việt Nam 1 1
6 Sởi - Quai bị - Rubella MMR-II MSD/Mỹ 1 1
7 Viêm màng não do mô cầu tuýp B và C VA Mengoc BC Finlay/Cuba 2 2
8 Thủy đậu Varivax MSD/Mỹ 1 2
9 Viêm não Nhật Bản Imojev Sanofi/Thái Lan 1 2
10 Viêm gan A Avaxim Sanofi/Pháp   2
11 Thương hàn Typhim Vi Sanofi/Pháp   1
Tổng số (liều) 18 25
Giá gói (VNĐ) Liên hệ Liên hệ

 

Gói vắc xin Infanrix – Rotarix

STT PHÒNG BỆNH TÊN VẮC XIN NƯỚC SẢN XUẤT GÓI 0-12 THÁNG GÓI 0-24 THÁNG
(GÓI 1) (GÓI 2)
1 Tiêu chảy do rota virus Rotarix GSK/Bỉ 2 2
2 Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB, Viêm gan Infanrix GSK/Bỉ 3 4
3 Hội chứng nhiễm trùng, Viêm màng não, Viêm phổi, Nhiễm khuẩn huyết, Viêm tai giữa do phế cầu Synflorix GSK/Bỉ 4 4
4 Cúm Vaxigrip 0,25m Sanofi/Pháp 2 3
5 Sởi Mvvac Polyvac/Việt Nam 1 1
6 Sởi - Quai bị - Rubella MMR MSD/Mỹ 1 1
7 Viêm màng não do mô cầu tuýp B và C VA Mengoc BC Finlay/Cuba 2 2
8 Thủy đậu Varivax MSD/Mỹ 1 2
9 Viêm não Nhật Bản Imojev Sanofi/Thái Lan 1 2
10 Viêm gan A Avaxim Sanofi/Pháp   2
11 Thương hàn Typhim Vi Sanofi/Pháp   1
Tổng số (liều) 17 24
Giá gói (VNĐ) Liên hệ Liên hệ

 

 

Gói vắc xin Infanrix -Rotateq

STT PHÒNG BỆNH TÊN VẮC XIN NƯỚC SẢN XUẤT GÓI 0-12 THÁNG GÓI 0-24 THÁNG
(GÓI 1) (GÓI 2)
1 Tiêu chảy do rota virus Rotateq MSD/Mỹ 3 3
2 Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB, Viêm gan B (6 in 1) Infanrix GSK/Bỉ 3 4
3 Hội chứng nhiễm trùng, Viêm màng não, Viêm phổi, Nhiễm khuẩn huyết, Viêm tai giữa do phế cầu Synflorix GSK/Bỉ 4 4
4 Cúm Vaxigrip 0,25m Sanofi/Pháp 2 3
5 Sởi Mvvac Polyvac/Việt Nam 1 1
6 Sởi - Quai bị - Rubella MMR-II MSD/Mỹ 1 1
7 Viêm màng não do mô cầu tuýp B và C VA Mengoc BC Finlay/Cuba 2 2
8 Thủy đậu Varivax MSD/Mỹ 1 2
9 Viêm não Nhật Bản Imojev Sanofi/Thái Lan 1 2
10 Viêm gan A Avaxim Sanofi/Pháp   2
11 Thương hàn Typhim Vi Sanofi/Pháp   1
Tổng số (liều) 18 25
Giá gói (VNĐ) Liên hệ Liên hệ

 

 

Gói vắc xin Pentaxim – Rotarix

STT PHÒNG BỆNH TÊN VẮC XIN NƯỚC SẢN XUẤT GÓI 0-12 THÁNG
(GÓI 1A)
1 Tiêu chảy do rota virus Rotarix GSK/Bỉ 2
2 Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB (5 in 1) Pentaxim Sanofi/Pháp 3
3 Hội chứng nhiễm trùng, Viêm màng não, Viêm phổi, Nhiễm khuẩn huyết, Viêm tai giữa do phế cầu Synflorix GSK/Bỉ 4
4 Cúm Vaxigrip 0,25m Sanofi/Pháp 2
5 Sởi Mvvac Polyvac/Việt Nam 1
6 Sởi - Quai bị - Rubella MMR-II MSD/Mỹ 1
7 Viêm màng não do mô cầu tuýp B và C VA Mengoc BC Finlay/Cuba 2
8 Thủy đậu Varivax MSD/Mỹ 1
9 Viêm gan B Engerix B GSK/Bỉ 3
10 Viêm não Nhật Bản Imojev Thái Lan 1
Tổng số (liều) 20
Giá gói (VNĐ) Liên hệ

 

 

Gói vắc xin Pentaxim – Rotateq

STT PHÒNG BỆNH TÊN VẮC XIN NƯỚC SẢN XUẤT GÓI 0-12 THÁNG
(GÓI 1A)
1 Tiêu chảy do rota virus Rotareq MSD/Mỹ 3
2 Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB (5 in 1) Pentaxim Sanofi/Pháp 3
3 Hội chứng nhiễm trùng, Viêm màng não, Viêm phổi, Nhiễm khuẩn huyết, Viêm tai giữa do phế cầu Synflorix GSK/Bỉ 4
4 Cúm Vaxigrip 0,25m Sanofi/Pháp 2
5 Sởi Mvvac Polyvac/Việt Nam 1
6 Sởi - Quai bị - Rubella MMR-II MSD/Mỹ 1
7 Viêm màng não do mô cầu tuýp B và C VA Mengoc BC Finlay/Cuba 2
8 Thủy đậu Varivax MSD/Mỹ 1
9 Viêm gan B Engerix B GSK/Bỉ 3
10 Viêm não Nhật Bản Imojev Thái Lan 1
Tổng số (liều) 21
Giá gói (VNĐ) Liên hệ

 

 

DANH MỤC GÓI VẮC XIN CHO TRẺ 12-24 THÁNG

Gói vắc xin Infanrix

STT PHÒNG BỆNH TÊN VẮC XIN NƯỚC SẢN XUẤT SỐ LIỀU
1 Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB, Viêm gan B Infarix hexa GSK/Bỉ 1
2 Hội chứng nhiễm trùng, Viêm màng não, Viêm phổi, Nhiễm khuẩn huyết, Viêm tai giữa do phế cầu Synflorix GSK/Bỉ 1
3 Cúm Vaxigrip 0,25ml Sanofi/Pháp 1
4 Thủy đậu Varivax MSD/Mỹ 2
5 Sởi - Quai bị - Rubella MMR-II MSD/Mỹ 1
6 Viêm não Nhật Bản Imojev Sanofi/Thái Lan 1
7 Viêm gan A Avaxim Sanofi/Pháp 2
8 Thương hàn Typhim VI Sanofi/Pháp 1
Tổng số (liều) 10
Giá gói (VNĐ) Liên hệ

 

 

Gói vắc xin Hexaxim

STT PHÒNG BỆNH TÊN VẮC XIN NƯỚC SẢN XUẤT SỐ LIỀU
1 Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB, Viêm gan B (6 in 1) Hexaxim Sanofi/Pháp 1
2 Hội chứng nhiễm trùng, Viêm màng não, Viêm phổi, Nhiễm khuẩn huyết, Viêm tai giữa do phế cầu Synflorix GSK/Bỉ 1
3 Cúm Vaxigrip 0,25ml Sanofi/Pháp 1
4 Thủy đậu Varivax MSD/Mỹ 2
5 Sởi - Quai bị - Rubella MMR-II MSD/Mỹ 1
6 Viêm não Nhật Bản Imojev Sanofi/Thái Lan 1
7 Viêm gan A Avaxim Sanofi/Pháp 2
8 Thương hàn Typhim VI Sanofi/Pháp 1
Tổng số (liều) 10
Giá gói (VNĐ) Liên hệ


 

Gói vắc xin Pentaxim

STT PHÒNG BỆNH TÊN VẮC XIN NƯỚC SẢN XUẤT SỐ LIỀU
1 Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB (5 in 1) Pentaxim Sanofi/Pháp 1
2 Hội chứng nhiễm trùng, Viêm màng não, Viêm phổi, Nhiễm khuẩn huyết, Viêm tai giữa do phế cầu Synflorix GSK/Bỉ 1
3 Cúm Vaxigrip 0,25ml Sanofi/Pháp 1
4 Sởi - Quai bị - Rubella MMR-II MSD/Mỹ 1
5 Thủy đậu Varivax MSD/Mỹ 2
6 Viêm não Nhật Bản Imojev Sanofi/Thái Lan 1
7 Viêm gan A Avaxim Sanofi/Pháp 2
8 Thương hàn Typhim VI Sanofi/Pháp 1
Tổng số (liều) 10
Giá gói (VNĐ) Liên hệ

 

 

  • Chúng tôi lựa chọn những vắc xin nhập khẩu từ nước ngoài của các hãng sản xuất uy tín, nổi tiếng Thế giớivà số ít các vắc xin được sản xuất tại Việt Nam đã được kiểm chứng về độ hiệu quả và an toànToàn bộ vắc xin trong hệ thống phòng tiêm được bảo quản nghiêm ngặt theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

  • Chúng tôi cam kết: Cung cấp đầy đủ vắc xin theo gói của Quý khách hàng đã lựa chọn; đảm bảo quyền lợi cho Quý khách hàng ngay cả khi tình trạng khan hiếm vắc xin có thể xảy ra.

  • Trường hợp có sự biến động lớn về giá nhập mua trên thị trường, giá gói vắc xin có thể thay đổi.