Họ Tên:    Bs Nguyễn Hồng Thái

Chuyên khoa:    Chấn thương chỉnh hình

Chứng nhận:    Trường y: 

  Đại Học Y Dược, TP. Hồ Chí Minh, 1990

 

                             Bằng cấp chuyên môn: 

  Bằng sơ bộ chuyên khoa, Chấn thương chỉnh hình, Đại Học Y Dược, TP. Hồ Chí Minh, 1995

  Bằng Thạc sĩ Y học, Chấn thương chỉnh hình, Đại Học Y Dược, TP. Hồ Chí Minh, 2000

 

                              Đào tạo nâng cao:

  Điều trị Leucemie dòng Lympho ở trẻ em, 2000

  Sử dụng kỹ thuật FNAC trong chẩn đoán bướu xương và bướu phần mềm, 2004

 

Kinh nghiệm:   

  Bác sĩ điều trị, Trung tâm y tế huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, 1991

  Bác sĩ điều trị, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, 1995