Họ tên:    Bs Nguyễn Trường Duy

Chuyên khoa:    Tim mạch

                          •  Huyết áp 

                          •  Tiểu đường

                          •  Bướu cổ

Chứng nhận:    Trường y:

  Đại Học Y Dược, TP. Hồ Chí Minh, 1990

 

                         Bằng cấp chuyên môn:

•  Thạc sỹ, Bác sỹ chuyên khoa Nội Trường Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

 

Kinh nghiệm:    

•  Giảng viên bộ môn Nội Trường Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

•  Công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh

•  Công tác tại Bệnh viện Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh