Họ Tên:    Bs Trần Thanh Sang

Chuyên khoa:    Nhi Khoa

                            Sản phụ khoa

Chứng nhận:    Trường y:

  Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, 1989

                          Bằng cấp chuyên môn:

  Bằng Chuyên khoa II, Nhi khoa, Đại Học Y Dược, TP. Hồ Chí Minh 

  Bằng Chuyên khoa I, Sản khoa, Đại Học Y Dược, TP. Hồ Chí Minh

                          Đào tạo nâng cao:   

  Đào tạo về tiêm chủng, 2000

                             

Kinh nghiệm:    

  Bác sĩ điều trị, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi Đồng I, 1989-1996

 Trưởng khoa Nhi-Sơ Sinh, Bệnh viện Phụ sản-Nhi Bình Dương, 1996-2012

 Có kinh nghiệm về tiêm chủng từ năm 2000 đến nay