Họ tên:    Bs Trần Trung Hiếu

                            Chuyên khoa:    •  Nội tổng quát

                                                      •  Chẩn đoán hình ảnh

                             Chứng nhận:    Trường y:

                                                        •  Đại Học Y Dược, TP. Hồ Chí Minh, 1989

                                                        Bằng cấp chuyên môn:

                                                          Bằng Chuyên khoa I, Chẩn đoán hình ảnh, Đại Học Phạm Ngọc Thạch,                                                                              TP.Hồ Chí Minh, 2015

                           

                             Kinh nghiệm:      Bác sĩ điều trị, nội khoa, Bệnh viện Hốc Môn, 1990