Họ tên:    Bs Nguyễn Bá Định

Chuyên khoa:  •  Nội khoa

Chứng nhận:    Trường y:

  Đại Học Y Dược, TP. Hồ Chí Minh, 1990

                         Bằng cấp chuyên môn:

 Bằng chuyên khoa I, Nội khoa

 

                             Kinh nghiệm:    

 Trưởng phó khoa cấp cứu, Bệnh Viện Bình Dương, 2000-2012

 Phó phòng kế hoạch tổng hợp, Bệnh Viện Bình Dương

 Phó giám đốc Làng Hòa Bình, Bình Dương

 Giám đốc Trung tâm truyền thông, giáo dục sức khỏe